Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

1.Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2.Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.Здобувач освіти, який став свідком булінгу, зобов’язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .

4.Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

5.Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

6.Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

7.Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

8.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9.Здобувач освіти може звернутись до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

План заходів,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
в КЗ «Дворічнокутянському ЗДО «Рома+Машка»»
на 2020-2021 роки
№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальна особа
1. Виконувати вимоги Законів України «Про освіту» (ст. 26, 30), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятий Верховною Радою України від 18.12.2018 №2657-VIII, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Постійно Директор , всі працівники
2. Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань, визначених статтею 54 та практичними психологами та соціальними педагогами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», а також п. 7 розділу І наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» Постійно Директор, вихователі
3. Оновити та опрацювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії булінгу. постійно Практичний психолог, вихователі
4. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ЗДО, вільного від насильства та булінгу (цькування), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу. Постійно Директор, вихователі, практичний психолог
5. Проводити перевірки приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування). Постійно Директор, завідувач господарства
6. Проводити моніторинг щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування); виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін. Грудень, травень Директор, вихователі
7. Своєчасно інформувати директора закладу про випадок булінгу (цькування) або про існування загрози його вчинення. посітйно Всі працівники
8. Повідомляти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування): − принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування); − відділ поліції; − Службу у справах − центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; − відділ освіти, культури, молоді та сторту невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби Директор
9. Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні профілактичної роботи з даного питання Постійно Директор, вихователі
10. Здійснювати розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) вихованців, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування у терміни визначені чинним законодавством Директор
11. Доводити до відома учасників освітнього процесу рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО згідно з протоколом засідання після проведення розслідування випадку булінгу (цькування) Директор
12. Ознайомлювати учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) протягом навчального року Вихователі
13. Довести до відома дітей та батьків про їх обов’язки, визначені статтею 53 та 55 Закону України «Про освіту» Протягом навчального року Вихователі
14. Проводити ознайомлення із Законом України «Про охорону дитинства» (ст.8,10,12) батьків вихованців При прийомі дітей до ЗДО Вихователі
15. Проводити ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх стосунків Постійно Вихователі
16. Сприяти створенню морально-безпечного освітнього простору, формуванню позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності. Забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини. Постійно Вихователі
17. Проводити бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому. Постійно Вихователі, практичний психолог
18. Проводити бесіди, заняття з правового виховання дітей старшого дошкільного віку Згідно плану практичний психолог
19. Проведення заходів в рамках акцій: 1. «День без конфліктів» 2. «Міжнародний день протидії булінгу» 06.04.2021 04.05.2021 вихователі
20. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед учасників освітнього процесу щодо профілактики булінгу (цькування), з питань охорони дитинства, профілактики бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення в ЗДО та сім’ї. Постійно практичні психологи, вихователі
21. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті ЗДО: - правил поведінки здобувачів освіти в ЗДО; - плану заходів ЗДО, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькуванню), на 2020-2021 н.р.; - порядок подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу (цькування) в ЗДО; - порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); - інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу; - номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи. До 01.01.2021 Відповідальна за роботу сайту Корінько Ю.Є.

/Files/images/stop.jpg

/Files/images/1b1c7611a0d9407b829024c008c56a06.png

/Files/images/0200fg33-6fd8.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 57

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.